Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 04/09/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): 1) Kathleen VERCRAEYE ; 2) geen voordracht

  2. Vacante plaats van voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel (Belgisch Staatsblad van 25/03/2013) : Patrick DE WOLF

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.