Toepassing van de nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren

Bijzondere onderzoeken

De HRJ heeft een bijzonder onderzoek uitgevoerd op vraag van de minister van Justitie. Het onderzoek gaat over de manier waarop de hoven van beroep burgerlijke rechtszaken toewijzen aan hetzij één raadsheer hetzij een collegiale kamer. Het verslag vindt u hieronder.