Toelating van de korpschef om bij volmacht te mogen stemmen ingeval van professionele bezigheden of verblijf in het buitenland