Samenstelling van de HRJ

De Algemene Vergadering (van de HRJ) heeft tijdens haar vergadering van 25 maart laatstleden vastgesteld dat mevrouw LOQUIFER definitief werd vrijgesproken, waardoor de voorwaarden van de herneming van haar functies bij de HRJ zijn vervuld.
 
Bij brief van 30 maart 2015 heeft mevrouw LOQUIFER haar beslissing meegedeeld om ontslag te nemen uit al haar functies bij de HRJ en heeft ze haar ontslag als lid van de HRJ aangeboden aan de Senaat.
 
Nu is het wachten tot de Senaat een opvolger of opvolgster voor mevrouw LOQUIFER aanwijst als lid van de HRJ om de procedure te kunnen opstarten die strekt tot haar “definitieve” vervanging binnen het Bureau van de HRJ.
 
Teneinde het Bureau toe te laten de continuïteit van de dienst te verzekeren en teneinde in zijn regelmatige samenstelling te voorzien, werd de spoedprocedure van raadpleging van de leden van de Algemene Vergadering gestart. Ze werd gisteren om 20.00 uur beëindigd.
 
Na deze procedure werd mevrouw France BLANMAILLAND door de Algemene Vergadering aangesteld als Bureaulid ad interim vanaf 31 maart 2015. Deze aanstelling houdt de uitoefening in van de functie van voorzitter van de HRJ overeenkomstig de nadere regels die de Algemene Vergadering op 7 september 2012 heeft goedgekeurd.