Richtlijnen en programma’s voor de permanente vorming van magistraten met betrekking tot het jaar 2002