Richtlijnen en programma’s voor de permanente vorming van de magistraten voor het jaar 2005

Varia

De richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor het jaar 2005 zijn uitgewerkt binnen de optiek van een meerjarenplanning. Later zijn deze vervangen door richtlijnen opgesteld in 2008.