Persbericht: werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft kennis genomen van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie, en onder meer van het verslag van de deskundigen die door de onderzoekscommissie werden aangesteld.

De HRJ stelt vast dat de deskundigen noch de leden van de parlementaire commissie de bevoegdheid van de HRJ aanvechten om een bijzonder onderzoek te voeren naar de werking van de rechtscolleges en de korpsen die bij de zaak-Fortis betrokken zijn.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft beslist om een brief te sturen naar de HRJ waarin zij hem vraagt naar de timing en de stand van zaken van het bijzonder onderzoek dat binnen de HRJ wordt gevoerd. Na overleg binnen de Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de HRJ zal hierop zo snel mogelijk worden geantwoord.