Persbericht: Vrijdag gaan 2500 magistraten naar de stembus

Vrijdag 2 maart 2012 zullen bijna 2500 magistraten van de zetel en van het parket naar de stembus trekken om 22 leden van de Hoge Raad voor de Justitie te kiezen. De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van 4 jaar uitoefenen. 22 magistraten worden verkozen door hun collega’s en 22 niet-magistraten worden later aangeduid door de senaat met een meerderheid van tweederde van de stemmen. De HRJ is een grondwettelijke instelling en helpt de werking van de Belgische justitie te verbeteren. De stembusgang is verplicht voor alle magistraten en vindt plaats tussen 12.00 en 16.00 uur op de rechtbanken van eerste aanleg van de 27 gerechtelijke arrondissementen.

3 stemmen
De magistraten die gaan stemmen vrijdag, hebben kunnen kennisnemen van de programma’s van de kandidaten via de website van de HRJ, via verkiezingsdrukwerk en via informatievergaderingen. De volledige kandidatenlijst staat ook op de website van de Hoge Raad (www.hrj.be).
Er zijn 46 kandidaten, waarvan 11 uittredend lid van de HRJ. Aan Franstalige kant hebben zich 12 magistraten van de zetel en 8 magistraten van het parket kandidaat gesteld, aan Nederlandstalige kant 14 magistraten van de zetel en 12 van het parket.
Alle kiezers moeten drie stemmen uitbrengen. Om geldig te stemmen moeten elke kiezer minstens één kandidaat van elk geslacht kiezen én minstens één kandidaat van de zetel en één van het parket. De resultaten van de stemming zullen gekend zijn op zaterdag 3 maart en worden bekend gemaakt via persbericht en via de website www.hrj.be.

Start in september
De kandidaten voor een mandaat van lid/niet-magistraat zullen later worden aangeduid door de senaat, met een tweederde meerderheid. Ten laatste in juni 2012 publiceert de minister van Justitie de lijst met de 44 nieuwe leden van de HRJ. De nieuwe ploeg gaat begin september aan de slag.

Breed samengesteld
De Hoge Raad voor de Justitie helpt de Belgische justitie beter te functioneren, door magistraten te selecteren en voor te dragen voor benoeming en door externe controle van haar werking, met name door de uitvoering van audits, door klachten te behandelen en door adviezen te verlenen. Door zijn samenstelling uit verkozen magistraten en evenveel niet-magistraten, zijn verankering in de grondwet en zijn onafhankelijkheid, bekleedt hij een unieke plaats in het Belgisch institutioneel landschap.