Persbericht: vrijdag 4 maart 2016 - verkiezing 22 leden-magistraten

Vrijdag 4 maart 2016 zullen de bijna 2500 magistraten van de zetel en van het parket die België telt naar de stembus trekken om 22 leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie te kiezen.

De stemopneming en de aanduiding van de verkozen leden-magistraten gebeuren zaterdag 5 maart 2016. Het resultaat wordt in de loop van de namiddag bekendgemaakt op de website van de Hoge Raad voor de Justitie: www.hrj.be.

De HRJ is een grondwettelijke instelling en helpt de werking van de Belgische justitie te verbeteren door magistraten te selecteren en voor te dragen voor benoeming en door externe controle uit te oefenen, met name door de uitvoering van audits, door klachten te behandelen en adviezen uit te brengen.

De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van 4 jaar uitoefenen. 22 leden-magistraten worden dus komende vrijdag gekozen door hun collega’s. 22 niet-magistraten worden later aangeduid door de Senaat.

Het mandaat van de nieuwe leden zal in september 2016 aanvangen.