Persbericht: Van Uytsel: HRJ zal de werking van het gerecht onderzoeken

De Hoge Raad voor de Justitie heeft beslist de werking van het gerecht in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel grondig te onderzoeken. Dit drama beroert niet alleen de nabestaanden van de slachtoffers, maar vele burgers in ons land. Het Comité P heeft volgens de minister van Justitie opmerkingen gemaakt over de tussenkomst van het gerecht in deze zaak.

“Om voor iedereen klaarheid te scheppen in de manier waarop het gerecht in deze heeft gehandeld, hebben wij unaniem beslist om een bijzonder onderzoek uit te voeren”, zegt HRJ-voorzitter Nadia De Vroede.

De HRJ is in het leven geroepen om magistraten te benoemen en externe controle uit te oefenen op het functioneren van justitie. Zij staat buiten het parlement, buiten de regering én buiten de rechterlijke macht en kan dus met de grootst mogelijke objectiviteit de werking van ons gerechtelijk apparaat controleren en helpen verbeteren.

De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (VAOC) van de HRJ, belast met dergelijke onderzoeken, heeft donderdag beslist het bijzonder onderzoek uit te voeren.

“Een bijzonder onderzoek, uitgevoerd vóór het assisenproces, zou dit proces kunnen vertragen, voor uitstel zorgen of het goede verloop ervan in het gedrang brengen. Daarom heeft de VAOC beslist om het onderzoek te starten na de definitieve uitspraak”, aldus De Vroede.
Na het proces zal de HRJ inzage hebben in het gerechtelijk dossier. Het assisenproces zal eveneens veel elementen bevatten die kunnen helpen om het functioneren van het gerecht in deze zaak grondig uit te spitten en op te helderen.

De Vroede: “Wij roepen iedereen op de sereniteit van dit proces te respecteren en geen stoorzender te zijn, door parallelle onderzoeken op te starten.” Nog voor de minister van Justitie hierom vroeg, stond de wenselijkheid van een onderzoek naar dit dossier reeds op de agenda van de Verenigde Advies en Onderzoekscommissie (VAOC) van de HRJ.