Persbericht: Samenstelling van de Hoge Raad (reactie)

De Hoge Raad voor de Justitie heeft vorige week in de pers vernomen dat er twijfels bestaan over de wettelijkheid van zijn samenstelling.

De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van vier jaar uitoefenen. De HRJ is een gemengde instelling: de helft van deze leden wordt verkozen door de voltallige Belgische magistratuur, de andere helft van de HRJ-leden wordt benoemd door de Senaat. De HRJ heeft in deze benoeming geen inspraak.

Eric Staudt, voorzitter van de HRJ: "Wij stellen vast dat de actuele samenstelling van de Raad aan de wettelijke vereisten beantwoordt. Zo zijn er bij onze niet-magistraat-leden 8 advocaten, 6 hoogleraren en 8 vertegenwoordigers van het middenveld, zoals in het Gerechtelijk Wetboek voorzien. Wij menen dan ook dat er op dit moment geen reden bestaat om te twijfelen aan de wettelijkheid van onze samenstelling”.