Persbericht: Samenstelling: HRJ ondernam stappen naar Senaat

De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd om de problemen aangaande zijn samenstelling en wenst ten zeerste dat er snel een oplossing wordt gevonden. De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van vier jaar uitoefenen. De HRJ is een gemengde instelling: de helft van zijn leden wordt verkozen door de voltallige Belgische magistratuur, de andere helft van de HRJ-leden wordt benoemd door de Senaat.

De HRJ is dus afhankelijk, voor wat betreft de niet-magistraten, van de keuzes die de Senaat heeft gemaakt. Al geruime tijd heeft hij daarom stappen gezet, in het bijzonder naar de Senaat toe, maar het is nog steeds wachten op een antwoord en een stellingname van de Senaat. Zodra een oplossing wordt gevonden en aangenomen, zal de Raad die in alle transparantie communiceren.