Persbericht: Ronald Janssen: HRJ onderzoekt werking gerechtelijk apparaat

De Hoge Raad voor de Justitie besliste in februari dit jaar om de werking van het gerechtelijk apparaat in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel grondig te onderzoeken. Het Comité P had volgens de minister van Justitie opmerkingen gemaakt over de tussenkomst van het gerecht in deze zaak. Ter voorbereiding van zijn bijzonder onderzoek, zal de HRJ het proces van Ronald Janssen volgen.

De HRJ zal de zaak van Uytsel onderzoeken. Wat precies?
De Hoge Raad voor de Justitie heeft in februari dit jaar unaniem beslist om na het assisenproces een bijzonder onderzoek uit te voeren. “Wij willen duidelijkheid krijgen over wat er precies is gebeurd en zullen antwoorden zoeken op volgende vragen: Heeft het gerechtelijk apparaat goed gefunctioneerd? Had het beter kunnen functioneren? En zo ja, wat kunnen wij voorstellen opdat het gerecht in dergelijke dossiers optimaal zou functioneren? ”

Hoe zal de HRJ dit onderzoek voeren?
Ter voorbereiding van zijn bijzonder onderzoek zal de HRJ het assisenproces volgen en kijken welke informatie dit oplevert over de werking van het gerechtelijk apparaat (openbaar ministerie, onderzoeksrechter). Vandaag is daarover weinig of niets gekend, vermits de HRJ geen toegang heeft tot het gerechtelijk dossier, noch tot het verslag van het Comité P. Zelfs de minister van Justitie, die de HRJ ook vroeg om een grondige analyse van het onderzoek, heeft in zijn vraag aan de Hoge Raad geen enkel disfunctie aangereikt. Na het proces zal het bijzonder onderzoek worden uitgevoerd door de Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) van de Hoge Raad.

Waarom het onderzoek na het proces uitvoeren?
De HRJ heeft uitgebreid de argumenten pro en contra afgewogen of een bijzonder onderzoek al dan niet onmiddellijk moest opgestart. Zij heeft hierover al tekst en uitleg gegeven aan het parlement. Een bijzonder onderzoek, uitgevoerd vóór of tijdens het assisenproces, zou dit proces onder meer kunnen vertragen, voor uitstel zorgenof het goede verloop ervan in het gedrang brengen. De VAOC heeft dus beslist om het onderzoek te starten na de definitieve uitspraak.

Wat kan er gebeuren met de resultaten van het onderzoek?
Het verslag kan aanbevelingen en/of beleidsvoorstellen bevatten. Ter info: de HRJ heeft zelf geen tuchtrechtelijke bevoegdheid, maar de bevoegde tuchtoverheden kunnen steeds, op basis van de informatie in het verslag, een tuchtonderzoek instellen.

De afgelopen jaren werden diverse onderzoeken uitgevoerd door de HRJ, bijvoorbeeld naar de zaak-Fortis of over de rechtbank van koophandel te Brussel. De HRJ beschikt dus over enige ervaring op dat vlak. Om zowel het assisenproces als het bijzonder onderzoek sereen en zorgvuldig te laten verlopen, wenst de Hoge Raad voor de Justitie zich voorlopig van verdere commentaar te onthouden.