Persbericht: Regering lopende zaken brengt goede werking justitie in gedrang

De Hoge Raad voor de Justitie heeft er in een brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck op aangedrongen om zelfs tijdens “lopende zaken” kandidaten voor de post van rechter in handelszaken en voor zogenaamde “bijzondere mandaten” (onderzoeksrechters, jeugdrechters, beslagrechters en rechters in de strafuitvoeringsrechtbank) aan te wijzen. Omdat de federale regering nu in lopende zaken is, heet het volgens de klassieke doctrine dat zo’n functies niet ingevuld kunnen worden. De HRJ vreest dat, door het uitblijven van een regering met volle bevoegdheden, dit de goede werking van justitie in het gedrang brengt.

“Voor Brussels onderzoeksrechter Wim De Troy heeft minister De Clerck intussen toch een aanwijzingbesluit getekend”, aldus HRJ-voorzitter Nadia De Vroede. “Wij veronderstellen dat de minister ook voor andere kandidaten een inspanning kan leveren”.

De rechtbanken van koophandel hebben ook onder de situatie te lijden en kampen met een tekort aan lekenrechters. Een rechtbank van koophandel is samengesteld uit beroepsrechters én lekenrechters. Die lekenrechters (rechters in handelszaken of handelsrechters genoemd) oefenen hun professionele activiteiten uit in de bedrijfswereld, maar zijn broodnodig voor de goede werking van rechtbanken van koophandel.