Persbericht: Rechtspsycholoog nieuwe voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ is een onafhankelijk orgaan, in de Grondwet ingeschreven, dat ijvert voor een betere werking van justitie. De Hoge Raad selecteert al sinds tien jaar de meest geschikte kandidaten voor de job van magistraat, hij oefent externe controle uit op justitie, via audits, bijzondere onderzoeken en klachtenbehandeling en geeft ook adviezen aan parlement en minister.

“Onze burgers verwachten snelheid, gewaarborgde communicatie, sterke klantgerichtheid, transparantie en een grote beschikbaarheid. Hoewel ons rechtssysteem nooit gebouwd is om op een dergelijke wijze te functioneren, verwacht de kritische burger vandaag wel dat ook justitie dit realiseert en, meer nog, dat zij dit naar behoren doet”, aldus Vervaeke.

Vervaeke ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor de HRJ, als democratisch verkozen en representatief orgaan. De helft van de leden in de HRJ is immers verkozen door de Belgische magistratuur en de andere helft bestaat uit niet-magistraten (vertegenwoordigers uit het middenveld, advocaten, professoren,…), aangeduid door de Senaat.

Samen zetelen deze 44 verkozenen voor een mandaat van vier jaar, eenmaal verlengbaar en kiezen zij aan het begin van elk mandaat vier bureauleden, die een coördinerende rol waarnemen. Elk bureaulid is één jaar lang voorzitter van de HRJ. Nu wordt dat dus Geert Vervaeke. “De opeenvolgende crises in justitie bieden eens te meer een opportuniteit om een aantal grondige hervormingen, waarvan reeds door meerdere juristen en politici gewag is gemaakt, met daadkracht door te voeren. Naast een fundamentele hervorming van de wetgeving dringt zich ook een grondige hervorming van de rechterlijke organisatie op. De Hoge Raad heeft in het verleden samen met de magistraten concrete voorstellen gedaan voor grondige hervormingen en zal blijven ijveren voor een optimalisering van justitie.”

Geert Vervaeke, die intussen zeven jaar in de HRJ zetelt, neemt de fakkel over van de Franstalige jeugdmagistrate Nadia De Vroede, die sinds september 2010 voorzitter was. Om de vier jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor de Hoge Raad. Een vernieuwde ploeg begint aan een nieuw vierjarig mandaat vanaf september 2012.