Persbericht: Reactie op de rechterlijke beslissing omtrent mevrouw Loquifer

Aangezien mevrouw Loquifer door de Algemene Vergadering wenst gehoord te worden, zal de bespreking over haar situatie en over de gevolgen van het arrest van vrijspraak dat het Brusselse hof van beroep op 27 januari heeft gewezen, plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van 25 maart eerstkomend.