Persbericht: preventieve schorsing van een Bureaulid

De procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel heeft op 20 januari 2014 beslist dat mevrouw Michèle Loquifer voor het hof van beroep te Brussel zal dienen te verschijnen. Mevrouw Loquifer, lid van het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), was naar aanleiding van het lopende gerechtelijk onderzoek sinds mei 2013 geschorst van haar functies in de Hoge Raad.

De Algemene Vergadering van vandaag heeft een nieuwe beslissing tot schorsing genomen, ditmaal tot er een definitieve beslissing tussenkomt in de strafrechtelijke procedure. De maatregel van de Algemene Vergadering kan herzien worden, indien zich een nieuw element aandient. Volgens de Raad is het immers belangrijk zowel het vermoeden van onschuld te respecteren, als oog te hebben voor de goede werking van de instelling

De Algemene Vergadering heeft beslist om de procedure op te starten tot vervanging, gedurende deze periode, van het Franstalig Bureaulid, niet-magistraat.