Persbericht: Nieuwe voorzitters Hoge Raad voor de Justitie bekend

Vandaag/Vrijdag 7 september is in Brussel de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) bijeengekomen. De vergadering stond volledig in het teken van de start van het nieuwe vierjarige mandaat. De HRJ wordt elke vier jaar opnieuw samengesteld. In het Bureau, het zenuwcentrum van de Hoge Raad, zetelen de komende vier jaar: Eric Staudt, Ria Mortier, Michèle Loquifer en Tony Van Parys.

De namen

De Hoge Raad voor de Justitie is aan zijn vierde mandaat toe. De HRJ ijvert al sinds 2000 voor een betere werking van de rechterlijke orde in België. De 44 leden die vanaf volgende week de fakkel overnemen, waren al bekend. De helft van hen werd, zoals de wet voorziet, op 2 maart verkozen door de voltallige Belgische magistratuur. De andere 22 leden zijn eind juni aangeduid door de Senaat. Zij zijn vrijdag voor het eerst bijeengekomen om de commissies samen te stellen en de vier leden van het permanent Bureau te verkiezen. Het bureau is het zenuwcentrum van de Hoge Raad. Voor ieder bureaulid werd ook de commissie aangewezen die het tijdens zijn mandaat zal voorzitten.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft ook beslist volgens welke beurtrol de bureauleden het voorzitterschap van de Hoge Raad zullen uitoefenen:

  • Eric Staudt, Advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, voor de Franstalige Advies- en onderzoekscommissie, HRJ-voorzitter 2012-2013
  • Ria Mortier, Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, voor de Nederlandstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie, HRJ-voorzitter 2013-2014
  • Michèle Loquifer, ere-voorzitster van een rechtbank van eerste aanleg, voor de Franstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie, HRJ-voorzitter 2014-2015
  • Tony Van Parys, gewezen minister van Justitie en advocaat, voor de Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie, HRJ-voorzitter 2015-2016

De organen

De Hoge Raad voor de Justitie telt behalve administratief personeel, 44 leden, die een mandaat van 4 jaar uitoefenen. Een lid kan maximaal twee mandaten uitoefenen. Door zijn samenstelling uit verkozen magistraten en evenveel niet-magistraten, zijn verankering in de grondwet en zijn onafhankelijkheid, bekleedt hij een unieke plaats in het Belgisch institutioneel landschap.

De 44 leden van de algemene vergadering zijn onderverdeeld in twee taalcolleges, waarin telkens 22 leden zitten : 11 magistraten en 11 niet-magistraten. In elke taalgroep moeten er bij de 11 externen 4 advocaten en 3 hoogleraren zijn. Binnen elk college worden twee commissies ingericht : een benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC), samengesteld uit 14 leden en een Advies- en Onderzoekscommissie (AOC), die bestaat uit 8 leden.

Het Bureau is het zenuwcentrum van de Hoge Raad. Hij bestaat uit vier leden van de algemene vergadering die om de beurt, voor de duur van één jaar, voorzitter zijn van de Hoge Raad. Tevens zit elk van hen een BAC of AOC voor. De bureauleden oefenen hun functie voltijds uit. Het voorzitterschap van de Hoge Raad wordt beurtelings waargenomen door één van de vier leden van het Bureau, die elk commissievoorzitter zijn voor de volledige duur van hun mandaat.

 

Einde persbericht / Voor meer info

Stefaan Anrys, communicatieverantwoordelijke van de HRJ,

GSM +32 (0)478 65 30 25 of Stefaan.Anrys@hrj.be