Persbericht: Michèle Loquifer is geschorst als lid van de HRJ

Michele Loquifer is geschorst als lid van de Hoge Raad voor de Justitie, naar aanleiding van haar inverdenkingstelling wegens valsheid in geschrifte door een ambtenaar en gebruik van valse stukken.

Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op dienstverrichtingen van mevrouw Loquifer voor haar mandaat bij de Hoge Raad.

De algemene vergadering van de HRJ heeft vandaag / woensdag deze ordemaatregel genomen om de goede werking en de geloofwaardigheid van de instelling te verzekeren.

De schorsing, hernieuwbaar na zes maanden, is geen tucht- maar een ordemaatregel, noodzakelijk voor de goede werking van de Raad. Daarmee wordt hoegenaamd geen uitspraak gedaan over de schuldvraag.