Persbericht : Meer zuurstof voor de magistratuur?

Het aantal plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het jaar 2018-2019 stond in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2018. Vanaf oktober 2018 kunnen 15 Nederlandstalige en 31 Franstalige stagiairs starten met hun opleiding om magistraat te worden.

Vergeleken met voorgaande jaren valt het hoge aantal Franstalige stagiairs op. Maar dat was ook noodzakelijk, want het is al geruime tijd moeilijker om Franstalige magistraten te rekruteren. In Vlaanderen is dat niet het geval. Nu krijgt Franstalig België meer zuurstof.

De stagiairs worden niet onmiddellijk en zomaar benoemd tot magistraat. Ze krijgen een opleiding van twee jaar en leren de werking kennen van het parket, de rechtbank én externe diensten, zoals de politie of de gevangenis.

In 2017 konden slechts 89 van de 175 plaatsen voor Franstalige magistraten ingevuld worden, omdat voor 86 plaatsen er geen kandidaten waren. Vooral het ambt van substituut-procureur des Konings trekt blijkbaar onvoldoende gegadigden aan. Het beeld langs Nederlandstalige kant is helemaal anders : voor bijna alle vacatures in de magistratuur zijn er voldoende kandidaten. Voor het parket zijn er gemiddeld zelfs 13 kandidaten voor één plaats.

Om meer kandidaten aan te trekken, heeft de Hoge Raad voor de Justitie verschillende initiatieven genomen. Zo hield de Hoge Raad verschillende informatiesessies over de toegangswegen tot de magistratuur. Bovendien zal de Hoge Raad in het najaar van 2018 een tweede beroepsbekwaamheidsexamen (voor de Franstaligen) organiseren.