Persbericht m.b.t. de situatie in Turkije

De Hoge Raad voor de Justitie wenst zijn grote bezorgdheid uit te drukken over een aantal berichten die in de media zijn verschenen. Daarin wordt gesteld dat in Turkije nauwelijks enkele uren na de poging tot staatsgreep tegen 2.745 rechters en procureurs, waarvan een aantal lid zijn van de Turkse Hoge Raad van Rechters en Procureurs, een aanhoudingsmandaat is uitgevaardigd. Een groot aantal onder hen zou inmiddels zijn aangehouden.

Deze 2.745 rechters en procureurs zouden ook zijn geschorst of afgezet.

De Hoge Raad informeert bij de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken of deze persberichten kunnen worden bevestigd en wat er precies is gebeurd.

De Hoge Raad gaat tevens na welke initiatieven door de regering worden genomen om toe te zien op de naleving van de beginselen van de rechtsstaat in Turkije naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste dagen?

De Hoge Raad zal de situatie van dichtbij blijven opvolgen.