Persbericht: Magistraat worden? De HRJ organiseert examens

Tot en met 30 oktober kunnen houders van een rechtendiploma (master of licentiaat) zich inschrijven voor de toegangsexamens tot de magistratuur, jaarlijks georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). « Het vergelijkend toegangsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld voor jonge juristen en vereist minimum één jaar juridische ervaring », aldus de HRJ. « Het examen inzake beroepsbekwaamheid is bedoeld voor juristen met meer ervaring».

Volgens de wetgever, moeten deze examens de ‘maturiteit en bekwaamheid’ beoordelen die noodzakelijk zijn ‘voor de uitoefening van het ambt van magistraat’.

De eerste proef vindt plaats begin december 2011.

Kandidaten kunnen zich tot en met 30 oktober inschrijven.