Persbericht : Magali CLAVIE, nieuwe voorzitter Hoge raad voor de Justitie.

Op 12 september 2017 neemt Magali CLAVIE het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie over van Christian DENOYELLE. 

De wet voorziet in een beurtrol voor het algemene voorzitterschap onder de 4 leden van het Bureau.

Voor ze in september 2016 verkozen werd in het Bureau van de Hoge Raad, was Magali CLAVIE rechter in de Franstalige Strafuitvoerings-rechtbank te Brussel. 

Binnen de Hoge Raad is zij ook voorzitter van de Franstalige Advies- en Onderzoekscommissie en de contactpersoon voor de Franstalige pers. Ze leidt ook de projectgroep die werkt aan een autonome, performante en transparante justitie. 

Christian DENOYELLE blijft voorzitter van de (Verenigde) Advies- en Onderzoekscommissie en de projectwerkgroep rond helder juridisch taalgebruik. Hij blijft ook de contactpersoon voor de Nederlandstalige pers. 

De andere leden van het Bureau van de Hoge Raad zijn Joris LAGROU en Vanessa de FRANCQUEN. Zij zijn voorzitter van respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissies. Joris LAGROU leidt de projecten m.b.t. de magistratuur van de toekomst; Vanessa de FRANCQUEN deze over de toegang tot justitie.