Persbericht : Krokusplan

Vandaag stelde de Hoge Raad voor de Justitie zijn "Krokusplan" voor: een overzicht van de projecten voor de komende jaren. Bosjes krokussen doen denken aan de lente, meer licht, het opfleuren van de omgeving. Zo wil de Hoge Raad ook de positieve dynamiek die er al is binnen Justitie, versterken, precies om de dienstverlening van Justitie aan de burger te verbeteren en diens vertrouwen te vergroten.

De Hoge Raad voor de Justitie focust met de projecten op twee programma's:

  1. het bevorderen van de aandacht van Justitie voor de burger;
  2. werken aan een moderne Justitie die autonoom functioneert en performant en transparant is.

Wanneer de Hoge Raad de aandacht van Justitie voor de burger wil bevorderen, gaat het onder meer om het bewaken van de toegang tot het gerecht en de financiële haalbaarheid daarvan. Misbruik van procedures moet worden tegengegaan. Er moet meer oog zijn voor alternatieve manieren om geschillen op te lossen. De Hoge Raad wil ook initiatieven nemen om te zorgen voor een helder en begrijpelijk taalgebruik in de gerechtelijke wereld. 

De plannen om de gerechtelijke organisatie meer zelfstandigheid te geven voor haar beheer, worden steeds concreter. Dit vergt een behoorlijke ommeslag. De Hoge Raad voor de Justitie biedt zijn expertise aan om de Colleges daarin te ondersteunen. Ook de Hoge Raad heeft daar belang bij, want hij zal het extern toezicht moeten blijven uitoefenen. De verslaggeving door de rechtbanken en parketten over hun werking krijgt een update.

Voorts zal de Hoge Raad voor de Justitie een visie ontwikkelen voor de magistratuur van de toekomst. Op basis daarvan zullen de huidige selectiemethodes geëvalueerd worden. Bij die selectie zal de Hoge Raad meer kijken naar de wijze waarop een kandidaat-magistraat aandacht heeft voor de positieve deontologie en diversiteit. Bovendien zal hij toetsen of de kandidaat een heldere en begrijpelijke rechtstaal gebruikt. 

Tenslotte zullen een aantal ingrijpende wetten van de laatste jaren onder de loep worden genomen, om na te gaan of hetgeen de wetgever eigenlijk wou bereiken, wel is gelukt.

Naast al deze projecten blijft de Hoge Raad voor de Justitie natuurlijk nog zijn gewone werk verder doen: magistraten selecteren en voordragen, klachten behandelen van burgers over Justitie, adviezen geven aan de overheden, en audits verrichten in de gerechtelijke organisatie.