Persbericht : Justitie van morgen heeft vandaag kandidaten nodig!

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep om deel te nemen aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Dat examen is bedoeld voor alle juristen en is al toegankelijk voor jonge juristen met weinig beroepservaring.

Wanneer de stagiair slaagt voor het vergelijkende examen begint hij een stage van twee jaar die hij volgt bij het parket of de zetel maar ook in de gevangenis, bij de griffie, bij de politie … Hij kan later benoemd worden tot magistraat.

De Hoge Raad voor de Justitie staat in voor de organisatie van dat examen en speelt een belangrijke rol in de selectie van de kandidaat-magistraten.

Sinds 2013 legt het toelatingsexamen meer de nadruk op het “kunnen” van een kandidaat-magistraat, eerder dan op het “kennen”. Er wordt onder meer gepeild naar het juridisch denkvermogen van de kandidaten. Ze moeten een casus kunnen analyseren en, rekening houdend met alle elementen die eigen zijn aan dat praktijkgeval, een (juridisch) correcte oplossing naar voren schuiven die ook een maatschappelijk effectieve oplossing is.

Wie geslaagd is in een eerste schriftelijke proef, wordt psychologisch gescreend en mag deelnemen aan een mondelinge proef. Meer nog dan vroeger zal de jury vanaf dit jaar belang hechten aan de communicatiestijl.

Kandidaten moeten helder, toegankelijk en verstaanbaar kunnen schrijven en spreken.

De schriftelijke proef vindt plaats op 2 december voor de Franstaligen en op 3 december 2017 voor de Nederlandstaligen. De mondelinge proef vindt begin 2018 plaats.

De Hoge Raad voor de Justitie moedigt iedereen aan die overweegt om een maatschappelijk betrokken loopbaan in de magistratuur te starten. De leeftijdspiramide en de vele pensioneringen in de nabije toekomst maken vervangingen nu al noodzakelijk.

Inschrijven kan tot 5 oktober 2017. Alle informatie over het examen staat op de website.