Persbericht: Joris LAGROU, nieuwe voorzitter van de Hoge raad voor de Justitie.

Op deze 12 september 2018 heeft Joris LAGROU het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie overgenomen van Magali CLAVIE.

De wet voorziet in een beurtrol voor het algemene voorzitterschap onder de vier leden van het Bureau.

Joris LAGROU is advocaat aan de Balie van Veurne (sinds 1989) en gewezen stafhouder.

Binnen de Hoge Raad is hij ook voorzitter van de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie sinds 2016. Hij was lid van deze commissie tussen 2012 en 2016. Hij leidt ook de projectgroep waarvan de overwegingen vorm zullen geven aan “De magistratuur van de toekomst”.

Magali CLAVIE is voorzitter van de Franstalige en van de verenigde advies- en onderzoekscommissie. Zij heeft de leiding van de projectwerkgroep rond “De beheersautonomie”.

De twee andere leden van het Bureau, Vanessa de FRANCQUEN en Christian DENOYELLE, voorzitters van de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissies en de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie leiden de projecten respectievelijk m.b.t. “De toegang tot justitie” en rond het “Helder juridisch taalgebruik”.