Persbericht: Jeugdmagistraat nieuwe voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

Parketmagistraat Nadia De Vroede wordt vanaf morgen 9 september een jaar lang voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). De Vroede: ‘Dit wordt een sleuteljaar. De politieke context lijkt verontrustend, maar laten wij positief blijven en de modernisering van justitie voortzetten.’

De HRJ, een grondwettelijk orgaan dat externe controle uitoefent op justitie, de magistraten selecteert en voordraagt voor benoeming, bestaat uit 44 verkozenen met een mandaat van vier jaar (2008-2012). Uit de algemene vergadering worden vier bureauleden verkozen, met een coördinerende rol. Elk bureaulid is één jaar lang ook voorzitter van de HRJ.

Nadia De Vroede (53) is substituut-Procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Brussel en zette onder meer de problematiek van parentale ontvoeringen op de politieke agenda. De Vroede neemt op 9 september de fakkel over van Advocaat-generaal Jean-Luc Cottyn, tot en met september 2011.

De Vroede: ‘Dit wordt een sleuteljaar. De politieke context lijkt verontrustend, maar laten wij positief blijven en de modernisering van justitie voortzetten. Een hervorming van justitie is hoognodig. De Hoge Raad voor de Justitie zal er blijvend over waken dat de wetten duidelijk, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Ook blijven wij erover waken dat justitie de middelen krijgt om kwaliteit af te leveren. Wij denken in het bijzonder aan de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de informatisering van justitie.’

Samen met de voorzitterswissel, worden volgende wijzigingen doorgevoerd, zoals in de wet voorzien:

  • Nicole Roland wordt twee jaar lang voorzitter van het Franstalig college van de HRJ.
  • Geert Vervaeke neemt twee jaar lang het voorzitterschap van het Nederlandstalig college waar.
  • De Verenigde advies- en onderzoekscommissie wordt voorgezeten door Nadia De Vroede.
  • De Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie door Nicole Roland.