Persbericht: Jaarverslag Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voorgesteld

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft vandaag / woensdag zijn jaarverslag 2010 voorgesteld aan het parlement, in de Kamercommissie Justitie. Daar hebben de voorzitter en co-voorzitters van de HRJ alle vragen van de aanwezige commissieleden beantwoord.

Het jaarverslag en een publieksbrochure, met daarin de belangrijkste cijfers uit het verslag, staan ook op de website van de HRJ. Zie rubriek “Actueel”.
De Hoge Raad voor de Justitie helpt de Belgische justitie beter te functioneren, door magistraten te selecteren en voor te dragen voor benoeming en door externe controle van haar werking, met name door de uitvoering van audits, door klachten te behandelen en door adviezen uit te brengen. De HRJ staat buiten het parlement, buiten de regering én buiten de rechterlijke macht.