Persbericht : jaarverslag 2016

Op 20 juni hield het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie een persconferentie tijdens dewelke het een overzicht heeft gegeven van de werkzaamheden van de HRJ gedurende het jaar 2016.

Vandaag publiceerde de Hoge Raad voor de Justitie zijn jaarverslag 2016 en het verslag over de behandeling gedurende het jaar 2016 van de klachten die betrekking hebben op disfuncties in het gerecht.

Een persbericht werd verspreid bij gelegenheid van de publicatie van de verslagen. Dit bericht kan hieronder geraadpleegd worden.

De volledige verslagen zijn eveneens te consulteren op de website van de HRJ.