Persbericht: HRJ zal bijzonder onderzoek voeren in zaak-Jonathan Jacob

Vandaag / donderdag heeft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) beslist om een bijzonder onderzoek te voeren naar aanleiding van de zaak Jonathan Jacob. Het bijzonder onderzoek zal pas worden gevoerd nadat de heropende strafzaak tegen de substituut procureur des Konings - naar valsheid in geschriften - is afgesloten. Momenteel laat de wet de HRJ niet toe om inzage te krijgen in een lopend onderzoeksdossier.

De HRJ is in het leven geroepen om magistraten te benoemen en externe controle uit te oefenen op het functioneren van justitie. Zij staat buiten het parlement, buiten de regering én buiten de rechterlijke macht en kan dus met de grootst mogelijke objectiviteit de werking van ons gerechtelijk apparaat controleren en helpen verbeteren. De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (VAOC) van de HRJ, belast met dergelijke onderzoeken, heeft donderdag beslist dit bijzonder onderzoek uit te voeren.

Hiermee gaat zij ook in op de vraag van minister van Justitie Annemie Turtelboom om een bijzonder onderzoek te voeren naar de werking van het gerecht in de zaak Jonathan Jacob.

Wanneer de strafzaak is afgesloten zal de VAOC inzage vragen in het dossier. Zij zal onderzoeken of in dit dossier het onderzoek “volgens de regels van de kunst” is verlopen. De VAOC zal ook de relatie tussen procureur-generaal (of parket-generaal) en procureur des Konings (of parket) onder de loep nemen en onderzoeken hoe deze de zaak hebben beheerd.

In afwachting zal de VAOC al enkele voorbereidende stappen ondernemen. Zo wil zij officieel informatie inwinnen bij een aantal actoren over de initiatieven die zij in deze zaak reeds hebben genomen. 

Om het bijzonder onderzoek sereen en zorgvuldig te laten verlopen, wenst de Hoge Raad voor de Justitie zich voorlopig van verdere commentaar te onthouden.