Persbericht: HRJ bundelt wetten over nieuw Assisenhof in boekvorm

Met het oog op een betere werking van justitie, heeft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de werking van het Hof van Assisen in één Wetboek samengebracht. “Dit handig instrument zal het werk van de magistraten vergemakkelijken”, aldus de HRJ.

Pro en contra Assisen
De HRJ besliste destijds om een advies te geven over het wetsvoorstel dat werd ingediend door senator Philippe Mahoux. Op 28 januari 2009 kwam de HRJ tot het besluit dat er voldoende argumenten waren om het Assisenhof zoals dat toen bestond, af te schaffen. Maar er waren ook tegenargumenten. Zo besefte de Raad ook dat burgers het behoud van een lekenjury belangrijk vonden. Een grondige hervorming was evenwel nodig.

Rechten van de Mens
Vroeger was de assisenjury bijvoorbeeld niet verplicht om zijn verdict over de schuldvraag te motiveren. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens schond dat de rechten van de verdediging. Inmiddels werd de Belgische wetgeving aangepast bij wet van 21 december 2009. Voortaan bepaalt de Belgische wet uitdrukkelijk dat de volksjury in zijn uitspraak over de schuld (het verdict) de redenen moet aangeven waarom zij tot haar beslissing is gekomen, hierbij geholpen door de magistraten. Weliswaar zijn het dus nog altijd de twaalf juryleden die uitspraak doen over de schuldvraag, maar nu worden ze bijgestaan door de beroepsrechters om die beslissing te motiveren.

Een nieuw Hof van Assisen in een nieuw boek
Behalve een advies, verleende de Hoge Raad voor de Justitie ook zijn medewerking aan de redactie van een tweetalig “Wetboek Hof van Assisen”, uitgegeven door Knopspublishing (www.mijnwetboek.be / www.moncode.be) . Daarin staan alle wettelijke bepalingen, verzameld door een werkgroep binnen de HRJ. Behalve deze codex voor specialisten uit het werkveld, heeft de HRJ ook een aantal video’s gemaakt, waarin leden van de Raad de nieuwe procedure eenvoudig uitleggen. Surf naar www.advocatennet.be / www.avocatsnet.be voor de video’s en voor meer informatie over de hervorming van Assisen.