Persbericht: HRJ betreurt lek: "Audit wil werking rechtbank Antwerpen verbeteren"

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) betreurt het lek omtrent de audit die hij voert over de werking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

Het ontwerp-verslag dat nu blijkbaar is gelekt, was overgemaakt aan de geauditeerden die zoals altijd de gelegenheid krijgen hun opmerkingen te formuleren. Pas nadien zal een definitief verslag door de HRJ worden opgesteld en goedgekeurd.

"Met audits wil de HRJ een positieve bijdrage leveren aan de werking van Hoven en Rechtbanken", zegt Tony Van Parys, voorzitter van de Verenigde advies- en onderzoekscommissie. "Een audit omvat een grondige analyse, aanbevelingen en actieplannen. Hij wordt altijd uitgevoerd in overleg met de betrokken actoren. Het lek heeft klaarblijkelijk de bedoeling deze positieve attitude te doorkruisen".

De HRJ laakt deze handelswijze, maar zal zijn inspanningen voortzetten om op een constructieve wijze bij te dragen tot de goede werking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.