Persbericht : Heel justitie moet begrijpelijker spreken en schrijven!

Met zijn project Kruid wil de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) het gerecht op smaak brengen met een toegankelijke taal. De Hoge Raad roept alle juridische professionals op om bewust om te gaan met hun taalgebruik met de rechtzoekende.

Een online bevraging in 2016 wees uit dat 86% van de burgers de juridische taal niet duidelijk vindt. Ook de juridische professionals delen die mening: 68,8% van de advocaten en bedrijfsjuristen en 66,5% van de magistraten vindt de juridische taal onduidelijk.

Toch zijn er al veel positieve inspanningen om de rechtstaal toegankelijker te maken. Maar het moet en kan beter. Iemand met beroepseer en professionaliteit zorgt ervoor dat de rechtzoekende verstaat wat er gebeurt. Zijn vertrouwen in justitie zal erdoor verhogen.

Met project Kruid doet de HRJ een reeks aanbevelingen aan alle juridische professionals, ook aan zichzelf.

De volledige tekst van project Kruid vindt u hier terug.