Persbericht: Goede werking rechterlijke orde bewaken

De Hoge Raad voor de Justitie heeft via de media kennis gekregen van problemen die in Antwerpen zouden gerezen zijn omtrent de eventuele partijdigheid van magistraten. Intussen zegde de minister van Justitie Annemie Turtelboom in een interview dat zij aan de Antwerpse procureur-generaal meer uitleg zou vragen. Dergelijke stappen behoren tot de normale rechtsgang en kunnen eventueel aanleiding geven tot maatregelen.

De wetgever heeft immers verschillende controlemechanismen ingebouwd. Ook de HRJ heeft, als één van zijn bevoegdheden, de externe controle van de rechterlijke orde via een audit of een bijzonder onderzoek van haar werking. Zo’n onderzoeken kan de HRJ onder meer starten op vraag van de minister van Justitie of het parlement.

Momenteel volgt de Hoge Raad voor de Justitie het verloop van deze zaak en hij houdt rekening met de in de wet ingebouwde mogelijkheden van de minister en de magistratuur om met dergelijke delicate kwesties om te gaan.