Persbericht: France Blanmailland nieuwe voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

Op 12 september 2014, is France BLANMAILLAND aangetreden als voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). Ze volgt er Ria MORTIER op in het kader van het roterend voorzitterschap dat elkeen van de bureauleden van de HRJ uitoefent.

France BLANMAILLAND studeerde rechten aan de ULB en is advocaat te Brussel sinds 1974. Ze is altijd een algemeen advocaat geweest, maar vrij snel heeft ze zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Ze is ook actief lid van verenigingen die zich bezighouden met de rechten van de mens.

In 2008 trad ze toe tot de Hoge Raad voor de Justitie als vertegenwoordigster van het maatschappelijk middenveld. Ze was er actief in de advies- en onderzoekscommissie tijdens het eerste mandaat dat haar binnen de HRJ werd toegekend door de Senaat. Tijdens haar tweede mandaat toegekend in 2012 zetelde ze in de benoemings- en aanwijzings-commissie waarvan ze voorzitter is sinds de zomer van 2013. Op hetzelfde ogenblik werd ze lid van het bureau van de HRJ.

De Hoge Raad voor de Justitie ijvert sinds 2000 voor een betere werking van de rechterlijke orde in België. Hij organiseert de examens die toegang geven tot de magistratuur en draagt de magistraten voor benoeming voor bij de minister van Justitie. Hij brengt adviezen uit over de verbetering van de werking van Justitie. Hij controleert tot slot de werking van de rechterlijke orde door middel van audits, bijzondere onderzoeken en door de behandeling van klachten over de gerechtelijke werking.

France BLANMAILLAND begint haar mandaat in een gerechtelijk landschap dat grondig hertekend wordt: « Het komende jaar zal bijzonder veel uitdagingen tellen, van allerlei aard. Het komt erop aan, samen met andere actoren, toe te zien dat de dienst die Justitie aan de burgers moet verlenen niet te lijden heeft onder de budgettaire beperkingen en de essentiële rol van de HRJ te benadrukken inzonderheid met betrekking tot de kwaliteit van de rekrutering van de magistraten op een zo doeltreffende en democratische wijze. »

Een woordje van de nieuwe voorzitster