Persbericht : Doet de magistratuur de advocaten nog steeds dromen ?

Het aantal kandidaat-magistraten is de laatste vijf jaren in vrije val. De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is zich daar al een tijd van bewust en ondernam reeds herhaaldelijk verschillende acties om het hoofd te bieden aan deze verontrustende vaststelling.

In samenwerking met de Ordes van de balies hield de HRJ een peiling onder de advocaten ten einde de zichtbaar dalende interesse voor een carrière in de magistratuur te objectiveren en te begrijpen.

Uit de peiling is gebleken dat, ondanks de vastgestelde daling de laatste jaren, de advocaten grotendeels geïnteresseerd blijven, met daarbij een duidelijke voorkeur voor de zittende magistratuur. Toch willen ze minder en minder de overstap maken.

De laatste oproep tot kandidaten voor de examens illustreert dit. Amper 141 Nederlandstaligen en 137 Franstaligen schreven zich in. Ter vergelijking: in 2014 waren er nog 296 Nederlandstaligen en 256 Franstaligen geïnteresseerd. Ongeveer 70% van de nieuw ingeschreven kandidaten is advocaat.

Zowel in het Noorden als in het Zuiden van het land, drukken de advocaten hun interesse uit voor het ambt van magistraat omwille van de intellectuele aantrekkingskracht van de functie en de belangrijke maatschappelijke rol die een magistraat vervult.

Evenwel wegen deze elementen blijkbaar niet op tegen de eerder negatieve perceptie van de advocaten van het ambt van magistraat, die gelegen is in de eerder onaantrekkelijke werkomgeving, arbeidsvoorwaarden en financiële voorwaarden. Ook de aangekondigde hervormingen binnen de gerechtelijke organisatie (beheersautonomie, mobiliteit, …) spelen een ontradende rol.

Deze ongerustheden die de potentiële kandidaten bezighouden vragen een grondige reflectie van alle actoren, politici zeker inbegrepen, wil men opnieuw de meest beloftevolle elementen naar de magistratuur, die essentieel is voor een goede organisatie van onze democratie, aantrekken.