Persbericht: "Dit is geen decentralisering" (HRJ over laatste hervorming van justitie)

Op vraag van de minister van Justitie, bereidt de Hoge Raad voor de Justitie een advies voor over het derde en laatste luik van de gerechtelijke hervorming. Dat ligt eerstdaags op de tafel van de Ministerraad.

Het voorstel van de minister van Justitie voorziet in de oprichting van twee colleges: één voor de hoven en rechtbanken en één voor het Openbaar Ministerie. Aan deze centrale organen zouden het beheer en de middelen van de rechterlijke organisatie worden toevertrouwd. Zij zouden dan die middelen verdelen over hoven, rechtbanken en parketten, en zelfs bepalen hoe deze zich moeten organiseren.

“Twee nieuwe ministeries van Justitie”

"Geef de bevoegdheid en het beheer van de middelen aan zij die het werk doen: de hoven, rechtbanken en parketten. Dat zijn de responsabilisering en decentralisatie die beloofd waren in het regeerakkoord en die ook de Hoge Raad altijd verdedigd heeft", aldus HRJ-voorzitter Eric Staudt.

De Hoge Raad, die bij hoogdringendheid zijn advies voorbereidt, is zeer verbaasd over de invulling van het regeerakkoord. "Met deze nieuwe colleges dreigt men twee nieuwe 'ministeries van justitie' in het leven te roepen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn".