Persbericht : De nieuwe voorzitters van de Hoge Raad voor de Justitie zijn gekend.

De nieuwe Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft op woensdag 7 september vergaderd om het nieuwe vierjarige mandaat op te starten. De samenstelling van de HRJ wijzigt namelijk om de vier jaar. De namen van de leden die gedurende de volgende vier jaren in het Bureau van de HRJ zullen zetelen, zijn gekend. Het gaat om Magali CLAVIE, Vanessa de FRANCQUEN, Christian DENOYELLE en Joris LAGROU.

De Hoge Raad voor de Justitie zet zijn vijfde mandaat in. De HRJ ijvert sinds zijn oprichting in 2000 voor de verbetering van de werking van justitie in België. De namen van de 44 leden die de fakkel vanaf volgende week zullen overnemen, waren reeds gekend. De helft van hen werd op 4 maart verkozen door de leden van de Belgische magistratuur. De 22 andere leden werden op 27 juni door de Senaat benoemd. De gemengde samenstelling van de Hoge Raad – evenveel verkozen magistraten als niet-magistraten – is verankerd in de Grondwet en zijn onafhankelijkheid geven de HRJ een unieke plaats in het Belgische institutionele landschap.

De 44 nieuwe leden zijn woensdag laatstleden samengekomen teneinde de benoemings- en aanwijzingscommissies en de advies- en onderzoekscommissies samen te stellen binnen de twee taalcolleges. Ze hebben eveneens de leden van het Bureau verkozen dat het permanente orgaan en het zenuwcentrum van de Hoge Raad voor de Justitie is. Elk van de vier Bureauleden verzekert het voorzitterschap van een commissie tijdens het mandaat 2016-2020 en het voorzitterschap van de HRJ gedurende een jaar volgens de volgende beurtrol:

  • Christian DENOYELLE, Jeugdrechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, voorzitter van de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie, voorzitter van de HRJ 2016-2017;
  • Magali CLAVIE, Voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voorzitter van de Franstalige advies- en onderzoekscommissie, voorzitter van de HRJ 2017-2018;
  • Joris LAGROU, Advocaat bij de balie te Veurne, voorzitter van de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie, voorzitter van de HRJ 2018-2019;
  • Vanessa de FRANCQUEN, Advocate bij de balie te Brussel, voorzitter van de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie, voorzitter van de HRJ 2019-2020.


Van links naar rechts : Joris Lagrou | Vanessa de Francquen | Christian Denoyelle | Magali Clavie

Bewaren

Bewaren

Bewaren