Persbericht: De HRJ zal de nieuwe procureur des Konings van Brussel kiezen

De Franstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft nu vrijdag, 18 januari, alle kandidaten gehoord voor het ambt van procureur des Konings van Brussel. Zoals de procedure voorziet, hebben de kandidaten ter ondersteuning van hun kandidaatstelling een “beleidsplan” ingediend. Tijdens hun hoorzitting op de HRJ moesten ze hun managementvisie en hun plannen voor het parket van Brussel verdedigen. 

Omdat er niet tussen de kandidaten kon worden gekozen, overeenkomstig het huishoudelijk reglement, heeft de Commissie de beraadslaging naar vrijdag 25 januari eerstkomend verschoven.

BHV

De nieuwe procureur des Konings treedt niet meteen in functie. Hij treedt in functie zodra de nieuwe taalkaders van het gerechtelijk arrondissement BHV voor 90% vervuld zijn (voorwaarde waarin de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel voorziet). Voorlopig is het dus nog niet mogelijk om het tijdstip te bepalen. Hoogstwaarschijnlijk niet vóór 2014.

De nieuwe procureur des Konings moet Franstalig, maar tweetalig zijn, met een grondige kennis van het Nederlands. Hij wordt bijgestaan door een adjunct-procureur des Konings, die Nederlandstalig is en over een grondige kennis van het Frans beschikt. De adjunct-procureur des Konings wordt gekozen uit de eerste substituten van het Brusselse parket. De procureur des Konings is bevoegd voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad en leidt het grootste parket van eerste aanleg in België.

Halle-Vilvoorde

De plaats van procureur des Konings van Halle-Vilvoorde werd eveneens in het Belgisch Staatsblad, meer bepaald op 20 december 2012, gepubliceerd. Deze nieuwe procureur, die bevoegd is voor het administratief arrondissement van Halle-Vilvoorde, moet Nederlandstalig zijn en een grondige kennis van het Frans hebben. Ook hij treedt in functie wanneer de nieuwe taalkaders van het gerechtelijke arrondissement BHV voor 90% vervuld zijn.