Persbericht: De Hoge Raad voor de Justitie geschokt door de dramatische gebeurtenissen die de justitie in rouw gedompeld hebben

De Hoge Raad voor de Justitie is bijzonder geschokt door de dramatische gebeurtenissen die de justitie in ons land in rouw gedompeld hebben.

De eerste gedachten van de HRJ gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten aan wie het zijn oprechte deelneming betuigt.

Het gebruik van geweld tegen een vrederechter en een griffier is des te meer schokkerend daar de vrederechter juist de rechter is die de dagelijkse problemen van de mensen behandelt.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen moeten vraagtekens gezet worden bij de veiligheid van personen in de gerechtsgebouwen in het algemeen en in de zittingszalen in het bijzonder.

De HRJ vraagt om een verdere reflectie over deze kwestie, rekening houdend met veiligheidsvereisten voor de magistraten, het gerechtelijk personeel, de advocaten en de rechtszoekenden, maar tegelijkertijd met het behoud van toegankelijke gerechtsgebouwen waar in het openbaar en op transparante wijze recht wordt gesproken.

De HRJ is vandaag aanwezig bij de vergadering in het Brusselse gerechtsgebouw ter herdenking van de slachtoffers.