Persbericht: De burgemeesters vragen de Minister van Justitie om een versoepeling van het Strafwetboek wat de lokale mandatarissen betreft.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van de stappen die de burgemeesters hebben ondernomen bij de Minister van Justitie om zijn aandacht te vestigen op de risico’s van strafvervolging die de gemeentemandatarissen lopen.

De Raad heeft op 29 juni 2017 een advies uitgebracht over het voorontwerp van hervorming van het Strafwetboek dat duidelijk een standpunt over de kwestie inneemt.

Vandaag worden verscheidene publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de gemeenten niet als strafrechtelijk verantwoordelijk beschouwd, wat ertoe leidt dat politici en ambtenaren die de goede werking van deze rechtspersonen verzekeren, overmatig, zelfs voor lichte, onopzettelijke fouten, worden blootgesteld.

De HRJ heeft voorgesteld om de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen opnieuw te evalueren. Zijn advies is hier beschikbaar.