Persbericht: Bijzonder onderzoek Antwerpen on-line

Op vraag van de minister van Justitie, heeft de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek gevoerd naar de relaties binnen de sectie fiscale en financiële criminaliteit van het Antwerpse parket en naar de relatie tussen parket en parket-generaal met betrekking tot deze materies. Aanleiding waren de aanhoudende wrijvingen bij de behandeling van fraudedossiers.

De HRJ heeft een situatieschets gemaakt van de interne relaties binnen het parket en die met het parket-generaal en daaruit een aantal aanbevelingen gepuurd.

De HRJ voert audits en onderzoeken uit met als doel de werking van justitie te verbeteren. Precies om de actoren toe te laten in alle onafhankelijkheid aan de slag te gaan met het rapport en haar aanbevelingen, wenst de HRJ zich publiekelijk te onthouden van verdere commentaar op het gevoerde onderzoek.

Tegelijk streeft de Raad een zo groot mogelijke transparantie na. Het is daarom dat sinds vandaag het integrale rapport on-line consulteerbaar is op de website www.hrj.be. Een inleidende tekst vat de krachtlijnen samen.