Persbericht: BHV: Hoge Raad voor de Justitie wil werklastmeting

Volgens het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister zullen de gesplitste rechtbanken respectievelijk uit 20 % NL en 80 % FR (koophandel 40 % NL en 60 % FR) van het huidige aantal personeelsleden en magistraten bestaan. In zijn laatste advies heeft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) in detail de situatie per rechtbank berekend.

Volgens het regeerakkoord is de verdeling voorlopig en dient ze aan de hand van onder andere een werklastmeting aangepast te worden. De HRJ is van oordeel dat de werklastmeting zo snel mogelijk dient uitgevoerd te worden. Om dit mogelijk te maken heeft de HRJ in zijn advies een voorstel gedaan voor die werklastmeting. Een verkeerde invulling van de personeelsformatie kan immers tot problemen leiden voor de goede werking van de rechtbanken.

Omdat de lopende projecten rond werklastmeting niet klaar zullen zijn om de modaliteiten voor de splitsing van de rechtbanken van Brussel te preciseren, vindt de HRJ het nodig zo snel mogelijk na te gaan in welke mate men tot analyses kan komen op basis van bestaande gegevens (uiterlijk midden 2014). Daarom stelt de Raad voor de bestaande gegevens te verwerken volgens een gekende statistische methode (multiple regressievergelijking), waarbij de link wordt gelegd tussen de personeelsbehoeften en cijfers over het aantal dossiers, maar ook andere statistieken zoals de bevolkingscijfers of de criminaliteitscijfers.