Persbericht: Audit Rechtbank Eerste aanleg te Antwerpen afgerond

De Hoge Raad voor de Justitie heeft, na melding van problemen door de voorzitter en de onderzoeksrechters van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, een audit uitgevoerd. Die werd vandaag voorgesteld aan de betrokkenen. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies is te vinden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie.

De Hoge Raad voor de Justitie, een orgaan buiten de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht, verzekert onder meer de externe controle op de werking van de rechterlijke orde. Eén van de instrumenten daarvoor is de audit. Zo’n doorlichting moet de rechtscolleges en het Openbaar Ministerie ondersteunen in de optimalisering van hun werking. Deze audit betrof voornamelijk het beleid inzake onderzoeksrechter, jeugdrechter en beslagrechter, drie soorten van “bijzondere mandaten” bij een rechtbank van eerste aanleg.

Anders dan bij een bijzonder onderzoek, wordt een auditverslag alleen aan de rechtbank in kwestie meegedeeld. Het definitieve verslag is vrijdag in Antwerpen overhandigd en toegelicht zodat alle betrokkenen, in de grootst mogelijke sereniteit, constructief aan verbeteringsvoorstellen kunnen werken. Uit respect en zorg voor dit veranderingsproces, zal de HRJ aan derden geen verklaringen afleggen over het verslag. Een samenvatting van een aantal belangrijke conclusies en vaststellingen, die ook voor andere korpsen relevant kunnen zijn, is wel te vinden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie.