Persbericht : Audit door de HRJ bij de vrederechters: “een persoonsgerichte bewindvoering verdient een persoonsgerichte controle”

De verenigde advies- en onderzoekscommissie van de HRJ heeft een doorlichting afgerond bij de vrederechters, die instaan voor de controle op bewindvoeringen.

Personen die niet (meer) in staat zijn hun leven te beredderen of hun financiën te beheren, kunnen een vertrouweling een volmacht geven. Als dat niet kan of gewenst is, duidt de vrederechter een bewindvoerder aan, iemand van de familie of een professional, meestal een advocaat. 

De verenigde advies- en onderzoekscommissie onderzocht de manier waarop de vrederechters (en hun medewerkers) over het hele land controle uitoefenen op de bewindvoerders:

- Hoe kiezen de vrederechters de bewindvoerders die ze aanstellen?

- Hoe houden zij de bewindvoeringsdossiers in het oog op administratief en financieel vlak?

- Hoe gaan ze fraude en misbruiken tegen?

- Kunnen ze wel persoonsgericht genoeg werken?

De vrederechters zijn zich echt wel bewust van het grote belang van een kwaliteitsvolle controle, maar het beeld van de praktijk dat de HRJ heeft gekregen, is erg divers. Vele goede lokale initiatieven blijven wellicht onder de radar omdat ervaringen onvoldoende worden uitgewisseld. Positief beleid wordt niet steeds opgevolgd. Niet iedereen wist zijn werkmethodes aan te passen aan de gewijzigde realiteit.

De HRJ spoort de vrederechters en andere instanties ertoe aan om in een cultuur van samenwerking te zoeken naar een nog betere aanpak. De aanbevelingen die de HRJ doet in dit auditrapport, bieden daarvoor een eerste aanzet.

Het volledige rapport vindt u hier :

http://www.hrj.be/nl/content/audit-het-toezicht-op-de-bewindvoeringen-door-de-vredegerechten