Opvolging van de audit Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel

Audits

De HRJ heeft eind 2014 – begin 2015 een doorlichting uitgevoerd bij de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel. Deze doorlichting resulteerde in een verslag dat op 26 februari 2015 werd goedgekeurd door de verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) van de HRJ. Op 26 mei 2015 werd een nieuwe voorzitter benoemd in deze rechtbank. Om de nieuwe voorzitter de kans te geven zich in te werken en voldoende tijd te geven om de aanbevelingen van de audit te implementeren, werd met de opvolging aangevangen in februari 2016. Het resultaat van de opvolging wordt beschreven in een verslag dat op 26 mei 2016 werd goedgekeurd door de VAOC van de HRJ. Dit is een samenvatting van het verslag van 26 mei 2016.