Nota over de rekruteringsproblematiek Openbaar Ministerie

Varia

De problematiek van het structureel tekort aan kandidaten voor vacante (toegevoegde) plaatsen in het Openbaar Ministerie is reeds lang gekend. Elk jaar worden in het Belgisch Staatsblad vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings, substituut-procureur-generaal, substituut-generaal of substituut-arbeidsauditeur bekendgemaakt waarvoor geen enkele kandidatuur wordt ingediend. De rekruteringsproblematiek manifesteert zich in alle geledingen van het OM. Over het algemeen overschrijdt het aantal vacante plaatsen het aantal kandidaten en voor bepaalde parketten stelt niemand zich kandidaat.