Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 7/6/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Paul Hannes

2. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Lisbet Phang

3. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Wouter Terrijn

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.