Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 7/11/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Katja Heremans

2. Vijf vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Annick Dom en Filip Willems

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kontich (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): geen voordracht

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): geen voordracht

5. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Bob Delbaere

6. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): geen voordracht

7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Katrien Boonen

8. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Lucas Willems

9. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasschaat (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Peter Geeraerts en Giles Snelders

10. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herentals (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Sophie Dieltjens en Eva Raepsaet

11. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mol (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Yves Saenen

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.