Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 29/3/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Genk (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Kristien Hanssen

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ieper II - Poperinge (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): geen voordracht

3. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Steve Dupont en Gert Rasschaert

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Alex De Visscher en geen voordracht

5. Vier vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): An Deprez, Kurt Devos, Frank Scholiers en Isabelle Vanden Poel

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Frank Cleeren

7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hasselt II (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Vanessa Swinnen

8. Vier vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Bernadette Evers, Annita Poets, Clive Sanchez en An Vanden Boer

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.